11.7.1 Post 1 Lønn og godtgjørelser

11.7.1.1 Sammendrag

Bevilgningen foreslås redusert med 1 mill. kroner, som følge av ubenyttet bevilgning fra 2009.

11.7.1.2 Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.