Innstilling frå justiskomiteen om årsrapport for 2009 fra Stortingets utvalg for rettferdsvederlag

Dette dokument

  • Innst. 313 S (2009–2010)
  • Kildedok: Dokument 19 S (2009–2010)
  • Dato: 03.06.2010
  • Utgiver: justiskomiteen
  • Sidetall: 8

Til Stortinget

Oslo, i justiskomiteen, den 3. juni 2010

Per Sandberg

Sigvald O. Hansen

leiar

ordførar