Grunnlovsforslag fra Jette F. Christensen, Lene Vågslid og Martin Kolberg om ny § 113 b (grunnlovfesting av derogasjon)

Til Stortinget
30. september 2020

Jette F. Christensen

Lene Vågslid

Martin Kolberg