Program for

Åpen høring i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité tirsdag 14. januar 2020

Kontroll- og konstitusjonskomiteen har besluttet å holde åpen høring i følgende sak:
Særskilt melding til Stortinget om isolasjon og mangel på menneskelig kontakt i norske fengsler

Dokument 4:3 (2018-2019)

Høringsprogram
Tirsdag 14. januar 2020 
12.55 - 13.00  Komitéleders innledning
13.00 - 14.00  Røde Kors v/generalsekretær Bernt G. Apeland og frivillig visitor i fengsel for Oslo Røde Kors Lise Berge Brattvåg
Bisittere:
Carola Becher Ruud, seniorrådgiver program krim og rus
Inga Laupstad, seniorrådgiver menneskerettigheter
  Rådet for psykisk helse v/generalsekretær Tove Gundersen
Bisitter:
Frances Taylor, politisk rådgiver
  Norges Institusjon for Menneskerettigheter v/direktør Adele Matheson Mestad
Bisitter:
Stine Langlete, seniorrådgiver
Thomas Berge, seniorrådgiver
  WayBack, Stiftelsen Livet etter soning v/leder Johan Lothe
Bisitter:
Otto Pedersen, WayBack Kristiansand
  Likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Inger Bjurstrøm
Bisitter:
Helle Holst Langseth, seniorrådgiver
14.00 - 14.10  Pause
14.10 - 15.00  Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund v/forbundsleder Asle Aase
Bisittere:
Tommy Fredriksen, nestleder
Haakon Mjelde, foreningsleder
  Kriminalomsorgens Yrkesforbund v/forbundsleder Tor Erik Larsen
Bisittere:
Sven Erik Rath, nestleder
Ina Andersen, rådgiver
  Advokatforeningen v/advokat Frode Sulland og advokat Thomas Horn
15.00 - 15.15  Pause
15.15 - 16.00  Kriminalomsorgsdirektoratet v/direktør Lise Sannerud
Bisittere:
Jan-Erik Sandlie, ass. direktør
Tom Enger, avd. direktør
Heidi Bottolfs, avd. direktør
Tørris Ekker, leder av tilsynsrådet i region nord
  Helsedirektoratet v/helsedirektør Bjørn Guldvog
Bisittere:
Vårin Hellevik, seniorrådgiver
Martin Sjøly, seniorrådgiver
Inger Marie Sandsmark Fosse, seniorrådgiver
Helga Katharina Haug, avd. direktør
16.00 - 16.20  Pause
16.20 - 17.35  Justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr
Bisittere:
Håvard Bekkelund, ekspedisjonssjef
Toril Kristiansen Høyland, avd. direktør
  Helseminister Bent Høie
Bisittere:
Christian Sohlberg, seniorrådgiver
Jonas Aga Uchermann, seniorrådgiver
Gitte Huus, seniorrådgiver

Høringen vil foregå i Høringssal 1 i Akersgt. 18. Vi gjør oppmerksom på at høringene normalt vil bli overført direkte på Stortingets nett-TV.

Høringene avholdes etter regler gitt i Stortingets forretningsorden, § 27.