Representantforslag frå stortingsrepresentantane Liv Signe Navarsete, Geir Pollestad, Jenny Klinge og Trygve Slagsvold Vedum om stans i nedbygginga av Heimevernet

Dette dokument

  • Representantforslag 47 S (2016–2017)
  • Dato: 16.02.2017
  • Sidetal: 2

Innhald

Til Stortinget
16. februar 2017

Trygve Slagsvold Vedum

Liv Signe Navarsete

Jenny Klinge

Geir Pollestad