Stortinget - Møte fredag den 16. juni 2017

Dato: 16.06.2017
President: Olemic Thommessen

Innhald

Dagsorden

Møtet hevet kl. 16.43.