Teknisk test 17.–18. september

Tirsdag 17. og onsdag 18. september gjennomføres det tekniske tester av infrastrukturen i stortingssalen. I perioden vil blant annet talerlisten, nett-TV og førstesiden på  stortinget.no bli testet, og det kan oppleves aktivitet i disse.

Stortinget - Møte onsdag den 18. januar 2017

Dato: 18.01.2017
President: Olemic Thommessen

Innhald

Dagsorden

Møtet hevet kl. 12.30.