Stortinget - Møte onsdag den 18. januar 2017

Dato: 18.01.2017
President: Olemic Thommessen

Innhold

Dagsorden

Møtet hevet kl. 12.30.