Representantforslag om å stoppe privatisering og forhindre en todelt helsetjeneste

Dokument 8:154 S (2019-2020)

Merknad

Forslag 1 er behandlet etter forretningsordenen § 39 annet ledd bokstav e (avvises)

Status: Representantforslaget er til behandling i komiteen.

Forslag frå Ingvild Kjerkol, Jonas Gahr Støre, Kari Henriksen, Tellef Inge Mørland, Tore Hagebakken, Tuva Moflag Saka er til behandling i helse- og omsorgskomiteen Forslag fra (A)

Saksgang