Representantforslag om å bevare fylkenes mulighet til selv å bestemme opptaksmodeller for videregående skole

Dokument 8:39 S (2019-2020), Innst. 186 S (2019-2020)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Anette Trettebergstuen, Eirik Sivertsen, Ingrid Heggø, Jorodd Asphjell, Kari Henriksen, Martin Henriksen, Nina Sandberg, Siri Gåsemyr Staalesen, Torstein Tvedt Solberg, Maria Aasen-Svensrud Saka er behandla i utdannings- og forskningskomiteen Forslag fra (A) Tilråding levert 10.03.2020 Innst. 186 S (2019-2020)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra Arbeiderpartiet om at Stortinget skal be regjeringen fremme forslag om å lovfeste fylkeskommunenes rett til å selv avgjøre opptaksmodell for videregående opplæring. Forslaget ble ikke vedtatt.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 10.03.2020

   Debattert i Stortinget 24.04.2020
   Votert i Stortinget 24.04.2020