Representantforslag om skolestruktur og profittforbud til elevenes og studentenes beste

Dokument 8:178 S (2018-2019), Innst. 42 S (2019-2020)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Audun Lysbakken, Mona Fagerås Saka er behandla i utdannings- og forskningskomiteen Forslag fra (SV) Tilråding levert 12.11.2019 Innst. 42 S (2019-2020)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra Sosialistisk Venstreparti om at Stortinget skal be regjeringen innføre krav om at private skoler skal organiseres som stiftelser og at antall elevplasser på private skoler kan reduseres hvis det er nødvendig for å ivareta det offentlige skoletilbudet. Forslaget ble ikke vedtatt.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 12.11.2019

   Debattert i Stortinget 19.11.2019
   Votert i Stortinget 19.11.2019