Representantforslag om skolestruktur og profittforbud til elevenes og studentenes beste

Dokument 8:178 S (2018-2019), Innst. 42 S (2019-2020)

Status: Saken er ferdigbehandlet i komiteen og innstilling er avgitt. Avventer behandling i Stortinget.

Forslag fra Audun Lysbakken, Mona Fagerås Saken er behandlet i utdannings- og forskningskomiteen Forslag fra (SV) Innstilling avgitt 12.11.2019 Innst. 42 S (2019-2020)

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og innstilling

      Innstilling avgitt 12.11.2019