Representantforslag om en desentralisert høyere utdanning for kvalitet, velferd og bærekraftige lokalsamfunn

Dokument 8:146 S (2018-2019), Innst. 31 S (2019-2020)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Audun Lysbakken, Kari Elisabeth Kaski, Lars Haltbrekken, Mona Fagerås Saka er behandla i utdannings- og forskningskomiteen Tilråding levert 05.11.2019 Innst. 31 S (2019-2020)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra Sosialistisk Venstreparti om at Stortinget skal be regjeringen om å stoppe den foreslåtte endringen av studiestedsstruktur ved Nord Universitet, og at regjeringen kommer tilbake til Stortinget med en helhetlig plan om framtidig struktur i høyere utdanning i Norge samt en plan for hvordan studiestedene kan styrkes slik at de kan bli mer betydningsfulle for sin region. Forslaget ble ikke vedtatt. Det ble fremmet alternative i forslag i saken, men ingen av forslagene fikk flertall.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 05.11.2019

   Debattert i Stortinget 12.11.2019
   Votert i Stortinget 12.11.2019