Representantforslag om en desentralisert høyere utdanning for kvalitet, velferd og bærekraftige lokalsamfunn

Dokument 8:146 S (2018-2019)

Status: Forslaget er til behandling i komiteen.

Forslag fra Audun Lysbakken, Kari Elisabeth Kaski, Lars Haltbrekken, Mona Fagerås Saken er til behandling i utdannings- og forskningskomiteen

Saksgang