Representantforslag om kroppspress og reklameindustrien

Dokument 8:187 S (2017-2018), Innst. 344 S (2017-2018)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Freddy André Øvstegård, Nicholas Wilkinson, Solfrid Lerbrekk Saka er behandla i familie- og kulturkomiteen Forslag fra (SV) Tilråding levert 29.05.2018 Innst. 344 S (2017-2018)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har enstemmig vedtatt å be regjeringen inkludere tiltak som motvirker kroppspress i opptrappingsplanen for barn og unges psykiske helse, og å be regjeringen forsterke tilsyn med usunn reklame som retter seg mot barn og unge. Stortinget vedtok også med stemmene fra A, Sp, SV, KrF, MDG og R å be regjeringen foreslå endringer i bestemmelsen i markedsføringsloven § 2 om god markedsføringsskikk slik at reklame ikke viser uriktig eller usunt skjønnhetsideal, samt utrede en innstramming i reguleringen av kommersiell markedsføring av kosmetisk kirurgi som bidrar til usunt kroppsideal og som også når barn og unge.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 29.05.2018

   Behandla i Stortinget: 06.06.2018