Tale i minnelunden på Akershus festning

Tale i minnelunden på Akershus festning 8. mai 2020
ved Anniken Huitfeldt, leder utenriks- og forsvarskomiteen

 - Stortingspresident, statsråd, forsvarssjef, soldater og veteraner,
- Kjære alle sammen!

Rett før 2. verdenskrig tok slutt. Rett før det legendariske bildet av tyskernes overgivelse her på Akershus, hvor den norske hjemmefronten tok over kommandoen fra nazistenes soldater - da ble 42 norske gutter og menn henrettet her på festningen. De fikk ikke oppleve frigjøringsdagen, men ble tatt av dage tre kalde vinterdager i 1945.

En av de som ble henrettet her den 9. februar 1945 var 25 år gamle Asle Helland Grepp - hans mor mistet da sitt fjerde barn, etter at tre barn tidligere døde av tuberkulose. Etterkommerne etter hennes femte og eneste barn som fikk bli voksen, har latt meg lese fra dette brevet, som Asle Helland Grepp skrev til sin mor, etter at dødsdommen ble forkynt:

«Eg døyr, som mange menneske før meg.

Det er berre trist at eg så lite fekk gjort i livet.»

«De skal leva vidare og føre menneska fram til eit tilvære der ingen er som vert dømde til døden.»

«Kjære mor! Eg er ikkje redd - det er slutt for meg. Det er det ikkje for dykk. Lev vidare.»

«Frå sonen din, han Asle»

De som levde videre har fortalt oss et viktig budskap:

Ta ansvar for et sterkt forsvar, og for å hindre oppbyggingen av motsetninger og hat. Ta ansvar for et sterkt internasjonalt samarbeid.

Jeg husker jeg sto og så på våre veteraner fra krigen da de marsjerte opp Karl Johan for 25 år siden – på 50-års jubileet for frigjøringen. Nå har de fleste av disse krigsveteranene gått bort, det er kun noen få igjen.

Når de viktige tidsvitnene sakte blir borte for oss - de som kan fortelle om jødeutryddelsen og drapene på journalister, fagforeningsfolk, homofile og flere andre samfunnsgrupper, er det vår oppgave å formidle verdiene om motstand mot undertrykkelse, og om fred og frihet videre. Det er også vår oppgave å forsvare denne friheten.

I dag hedrer vi spesielt alle dem som kjempet for Norges selvstendighet under krigen. Og her i Minnelunden hedrer vi dem som ga sitt liv i denne kampen.

De andre minnesmerkene her bak meg, minner oss om et Norge med et stort internasjonalt engasjement, hvor mange nordmenn har gitt sitt liv i kampen for fred og frihet i andre land, også etter 2. verdenskrig.

Vi er dypt takknemlig for alle dem som bidro i Tysklands-brigaden, Korea, Libanon, Bosnia og Kosovo og i dag i blant annet Afghanistan, Irak, Litauen og Mali. Og vi minnes her i dyp respekt, alle dem som ga sitt liv i disse operasjonene.

Vi hedrer også i dag, på vår nasjonale veterandag, alle dere som har deltatt i internasjonale oppdrag for Norge underlagt FN eller NATO.

 Vi må aldri glemme de ofre og den innsats våre veteraner fra internasjonale operasjoner har gitt oss.

Vi skal aldri glemme de mange som kjempet for Norges frihet under 2. verdenskrig.

Vi skal aldri glemme de som ofret alt

Vi må aldri glemme å takke

for fred, frihet og demokrati koster.

Det er med stor ærbødighet jeg på vegne av Stortinget, og sammen med sjef Luftforsvaret og vernepliktige soldater fra Hans Majestet Kongens Garde, legger ned krans på minnesmerkene her i Minnelunden.


Sist oppdatert: 08.05.2020 11:46