Sikkerhetsstab

Sikkerhetsstaben skal i hovedsak ha oppgaver av styrende og kontrollerende art og gi råd om sikkerhet og beredskap på strategisk nivå.

Sikkerhetsstaben skal sikre at styrings- og plandokumenter innen sikkerhet og beredskap utvikles i samsvar med gjeldende lovkrav og vanlig kvalitetskrav.

Sikkerhetssjef: Tove Heidi Silseth, tlf. 23 31 35 04

tove.heidi.silseth@stortinget.no


Sist oppdatert: 29.11.2021 14:54