Representantforslag om nedsettelse av minste forskuddsbeløp for rabatt på ferge til 1 000 kroner

Dokument 8:17 S (2020-2021), Innst. 110 S (2020-2021)

Vedtak 198

Stortinget ber regjeringen vurdere lavere forskuddsbeløp for AutoPASS for ferge, og at dette blir vurdert for alle takstgrupper.