Redegjørelse av utenriksministeren om viktige EU- og EØS-saker

Henstilling (oversendt regjeringen uten votering)

Det rettast ei oppmoding til regjeringa om å leggje fram ei sak for Stortinget om eventuell deltaking i EU sitt forsvarsfond og andre forsvarspolitiske område som ikkje er ein del av EØS-avtalen.

Vedtak 745

Utenriksministerens redegjørelse om viktige EU- og EØS-saker (Redegjørelsen holdt i Stortingets møte 22. mai 2018) - vedlegges protokollen.