Spørretimespørsmål fra Gunnar Prestegård (KrF) til sosialministeren

Datert: 05.02.1990
Besvart: 14.02.1990 av sosialminister Wenche Frogn Sellæg

Gunnar Prestegård (KrF)

Spørsmål

Gunnar Prestegård (KrF): "Av oppslag i media synes det som om helse- og sosialtilbudet til de eldre i Oslo stadig blir redusert, og situasjonen for mange eldre synes å bli mer og mer uholdbar.

Skyldes dette organisering av bydelsstrukturen og fordeling av ressurser i Oslo, eller reduksjon av økomomiske rammeoverføringer fra statlig hold?"


Les hele debatten