Spørretimespørsmål fra Freddy André Øvstegård (SV) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

Om hvordan statsråden vil sikre den nødvendige tilliten og entusiasmen som forutsettes for at reetableringen av en utdanningsinstitusjon på Nesna skal bli vellykket

Datert: 02.12.2021
Fremsatt av: Mona Fagerås (SV)
Besvart: 08.12.2021 av forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe

Freddy André Øvstegård (SV)

Spørsmål

Freddy André Øvstegård (SV): Etter at fusjonen ble iverksatt i 2016, jobbet Nord universitets ledelse systematisk for å rive ned det som Høgskolen i Nesna hadde bygd opp.

Hvordan vil statsråden sikre den nødvendige tilliten og entusiasmen som forutsettes for at reetableringen av en utdanningsinstitusjon på Nesna skal bli vellykket?


Les hele debatten