Spørretimespørsmål fra Frank Edvard Sve (FrP) til samferdselsministeren

Om å dokumentere at ferjeprisane no vert kutta med 50 pst., og kva som med regjeringa sitt framlegg blir dei reelle prosentvise kutta i ferjeprisane i januar 2022 samanlikna med prisane per 31. desember 2021

Datert: 01.12.2021
Besvart: 08.12.2021 av samferdselsminister Jon-Ivar Nygård

Frank Edvard Sve (FrP)

Spørsmål

Frank Edvard Sve (FrP): Stortingsrepresentant frå Arbeidarpartiet Per Vidar Kjølmoen har hevda både i media og på Møre og Romsdal Arbeidarparti si nettside og i tallause lesarinnlegg at ferjeprisane no vert kutta med 50 prosent.

Kan statsråden dokumentere det som stortingsrepresentanten frå Arbeidarpartiet hevdar, og kva blir dei reelle prosentvise kutta i ferjeprisane i januar 2022 med regjeringa sitt framlegg samanlikna med prisane per 31. desember 2021?


Les hele debatten