Spørretimespørsmål fra Tage Pettersen (H) til justis- og beredskapsministeren

Datert: 11.11.2021
Spørsmålet er trukket tilbake

Tage Pettersen (H)

Spørsmål

Tage Pettersen (H): Hva vil statsråden gjøre for å etterkomme ønske fra Marker kommunes ordfører om å gjenåpne det lokale lensmannskontoret?


Les hele debatten