Spørretimespørsmål fra Hege Bae Nyholt (R) til kunnskapsministeren

Om hvordan statsråden vil sikre barna nok ansatte i barnehagen i den situasjonen vi står i nå og på sikt

Datert: 11.11.2021
Besvart: 17.11.2021 av kunnskapsminister Tonje Brenna

Hege Bae Nyholt (R)

Spørsmål

Hege Bae Nyholt (R): Ifølge Hurdalsplattformen vil regjeringa “Forbetre bemanningsnorma slik at ho sikrar barna nok tilsette”. Nå øker sykefraværet i barnehagesektoren. Årsaken oppgis å være for mange arbeidsoppgaver på for få ansatte og et høyt press. Barnehagene har vært under stort press i hele pandemien. Nå øker smitten blant barn og unge. Til tross for lovnader nevnes ikke økt grunnbemanning i regjeringens forslag til statsbudsjett.

Hvordan vil statsråden sikre barna nok ansatte i barnehagen i den situasjonen vi står i nå og på sikt?


Les hele debatten