Spørretimespørsmål fra Ingjerd Schou (H) til utviklingsministeren

Om hva begrunnelsen er for omdisponeringen av 299,4 mill. kroner fra kap. 164 post 73 "Sårbare grupper" til kap. 170 post 70 "Sivilt samfunn"

Datert: 11.11.2021
Besvart: 17.11.2021 av utviklingsminister Anne Beathe Kristiansen Tvinnereim

Ingjerd Schou (H)

Spørsmål

Ingjerd Schou (H): I tillegget til statsbudsjettet foreslås hele kap. 164 post 73 Sårbare grupper, avviklet, og midlene på 299,4 mill. kroner flyttet til kap. 170 post 70 Sivilt samfunn, og benyttes “i dialog med sivilsamfunnet”. Den videre fordelingen av midlene er altså ikke avklart.

Hva var begrunnelsen for denne omdisponeringen?


Les hele debatten