Spørretimespørsmål fra Seher Aydar (R) til helse- og omsorgsministeren

Om hvorfor regjeringen velger å beholde økning av egenandelstaket med 465 kroner hvis regjeringen ønsker å utjevne helseforskjeller

Datert: 11.11.2021
Besvart: 17.11.2021 av helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol

Seher Aydar (R)

Spørsmål

Seher Aydar (R): I sitt første innlegg som helseminister på Stortinget sa statsråden at "Ulikhet er i seg selv en kilde til økte helseforskjeller. Vi skal være en regjering for vanlige folk, en regjering som utjevner forskjeller". Men økningen av egenandelstaket skaper tvert imot større helseforskjeller og rammer sosialt skeivt. Mennesker som har dårlig råd kan i verste fall utsette eller la være å oppsøke legehjelp.

Hvis regjeringen ønsker å utjevne helseforskjeller, hvorfor velger regjeringen å beholde økning av egenandelstaket med 465 kroner?


Les hele debatten