Spørretimespørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Om hvorfor pasienter med diabetes type 2 som bruker insulin, behandles annerledes enn pasienter med diabetes type 1 når det gjelder tilgang til kontinuerlig glukosemåler (GCM), som gir bedre kontroll på blodsukkeret og stor reduksjon i helserelaterte utgifter

Datert: 04.11.2021
Besvart: 10.11.2021 av helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): I fjor ble det utført en helseøkonomisk analyse som konkluderer med at tilgang til CGM for insulinbehandlede pasienter med diabetes type 2 ikke vil medføre økte utgifter for det offentlige. Tvert imot: Økt tilgang til CGM, fører til bedre kontroll på blodsukkeret, som igjen gir en stor reduksjon i helserelaterte kostnader.

Hvorfor behandles pasienter med diabetes type 2 diabetes som bruker insulin, annerledes enn pasienter med diabetes type 1, når det gjelder tilgang til kontinuerlig glukosemåler?


Les hele debatten