Muntlig spørsmål fra Anniken Huitfeldt (A) til forsvarsministeren

Om koordinering av beredskapsarbeidet i regjeringen, og hvor mange selskaper og andre virksomheter forsvarsministeren har sørget for å listeføre etter sikkerhetsloven, med bakgrunn i Bergen Engines-saken

Datert: 26.05.2021
Besvart: 26.05.2021 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

Anniken Huitfeldt (A)

Spørsmål

Anniken Huitfeldt (A): Det er godt at forsvarsministeren blir stående, for dette er den siste spørretimen, og det er ganske få i salen. Kanskje de er på Akershus festning, og det gjelder kanskje også pressebenken.

Mitt spørsmål handler om koordinering av beredskapsarbeidet, som har vært en hovedsak for denne regjeringa. Nå skal Bergen Engines-saken opp i salen her på fredag, men det som er den viktige lærdommen fra denne saken, er styring, samordning og koordinering av sikkerhetsarbeidet. For å ivareta sikkerheten må vi ha bedre samordning, som ikke har gått bra denne gangen, men det er også nødvendig at statsråden gjør jobben sin. Det som skjedde i denne saken, var at regjeringa trakk i nødbremsen i siste liten og brukte § 2-5 i sikkerhetsloven. De stoppet salget fordi det ville hatt stor militærstrategisk betydning og vært i strid med norske og alliertes sikkerhetspolitiske interesser.

For å unngå at man i framtida må trekke i nødbremsen og stanse salg i siste liten er det viktig at vi listefører selskaper som er omfattet av sikkerhetslovens bestemmelser, slik at det er forutsigbarhet for næringslivet i årene som kommer. Listeføring er ikke noe nytt i sikkerhetsloven. Vi fikk ny sikkerhetslov i 2018, som Forsvarsdepartementet foreslo, men dette sto allerede i sikkerhetsloven fra 1998, så dette er ikke noe nytt.

Mitt spørsmål er: Hvor mange selskaper og andre virksomheter har forsvarsministeren sørget for å listeføre etter sikkerhetslovens § 2-1? Spørsmålet mitt er hvor mange selskaper han har gjort dette med.


Les hele debatten