Muntlig spørsmål fra Willfred Nordlund (Sp) til kommunal- og moderniseringsministeren

Om en markant høyere byråkrativekst i sammenslåtte kommuner enn i de øvrige, og hvorvidt kommunereformen vil bli videreført, om nødvendig med tvang

Datert: 19.05.2021
Besvart: 19.05.2021 av kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup

Willfred Nordlund (Sp)

Spørsmål

Willfred Nordlund (Sp): Kommunalministeren skal få muligheten til å komme opp en gang til!

Siden regjeringen og Fremskrittspartiets kommunereform ble innført i 2015, har antallet ansatte i kommunebyråkratiet økt med over 5 000, til 63 500 ansatte i 2019. Tallene fra Statistisk sentralbyrå viser at sammenslåtte kommuner har en markant høyere vekst av byråkrater enn de kommunene som ikke har slått seg sammen. Det er utbetalt over 1,4 mrd. kr til dekning av engangskostnader, og det er i tillegg utbetalt 200 mill. kr til infrastrukturtiltak – penger som kunne vært brukt til bedre tjenester for alle. Det bekrefter mye av det vi i Senterpartiet har hevdet, nemlig at sentralisering og kommunesammenslåinger fører til mer byråkrati og ikke bedre tjenester nær folk.

Regjeringen minner oss stadig på alle de stordriftsfordelene de mener sammenslåinger fører med seg, men de snakker sjelden om smådriftsfordeler og heller ikke om stordriftsulemper. Byråkrativekst er jo en av ulempene. Mellomledernivået eser ut. Det samme gjør kommunikasjonsavdelingen og hele det apparatet som skal yte service til stadig større ledergrupper. Da har vi ikke engang begynt å snakke om konsulentutgiftene, som skyter i været på en måte som vi aldri tidligere har sett i det offentlige Norge. Det pågår nå en konsulentbonanza i Norge, og en av de største driverne bak dette er regjeringens sammenslåingsmani, enten det er kommunereformen, den minst like mislykkede regionreformen eller andre sentraliseringsreformer.

Høyre vedtok i helgen å videreføre kommunereformen, til tross for de åpenbare ulempene og selv om det er stor motstand mot dette. Spørsmålet mitt er egentlig: Kan kommunene og lokalpolitikere og innbyggere forvente at en kommunalminister fra Høyre vil videreføre kommunereformen, om nødvendig med tvang, med de ulempene det medfører?


Les hele debatten