Muntlig spørsmål fra Åsunn Lyngedal (A) til distrikts- og digitaliseringsministeren

Om hvilken vurdering statsråden og regjeringen har gjort av hvor mange av reiselivsarbeidsplassene man kan redde med pengene som staten har kanalisert gjennom kommunene

Datert: 21.04.2021
Besvart: 21.04.2021 av distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland

Åsunn Lyngedal (A)

Spørsmål

Åsunn Lyngedal (A): Mitt spørsmål går til distriktsministeren.

Reiselivet er viktig for Norge. Reiselivet sto for 59 mrd. kr i eksportinntekter i 2019. Det sysselsatte 170 000 – ja 7 av 100 arbeidsplasser i Norge var i reiselivet. Jeg sier var, fordi SSB har dokumentert at en av tre jobber allerede er borte.

Arbeiderpartiet mener at regjeringens kompensasjon til reiselivet er for dårlig. Det går særlig ut over de små og mellomstore aktørene, som har mindre tilgang på lån og egenkapital enn de store. Reiselivet skaper bolyst i hele landet vårt – den gode restauranten, det spesielle hotellet med den gode frokosten, den flinke opplevelsesaktøren. Reason to go og bolyst for oss som bor der.

NHO Reiselivs medlemsundersøkelse fra april viser at halvparten av alle reiselivsbedriftene har fått kompensert mindre enn 20 pst. av utgiftene sine. Koronaen har vart lenge, og jo lenger tid som går, jo mindre egenkapital er det igjen i bedriftene og jo tyngre er gjelden.

Arbeiderpartiet har fremmet forslag for Stortinget om at bedrifter som er særlig rammet av smitteverntiltak, må få 20 pst. av omsetningen sin før koronaen, i tillegg til kompensasjonsordningen til regjeringen.

Distriktsministeren har vært ute i alle landets aviser, store og små, og sagt at det er de pengene staten bevilger til kommunene, som skal redde reiselivet. Hvilken vurdering har statsråden og regjeringen gjort av hvor mange av reiselivsarbeidsplassene man kan redde med pengene som staten har kanalisert gjennom kommunene?


Les hele debatten