Spørretimespørsmål fra Ole André Myhrvold (Sp) til justis- og beredskapsministeren

Om statsråden vil gjennomføre tiltak for å bedre arbeidsforholdene for politijuristene i Politidistrikt Øst og i øvrige deler av landet

Datert: 15.04.2021
Besvart: 21.04.2021 av justis- og beredskapsminister Monica Mæland

Ole André Myhrvold (Sp)

Spørsmål

Ole André Myhrvold (Sp): En rapport som har gransket varselet som ble sendt inn i fjor høst om uforsvarlig arbeidsmiljø blant politijuristene i Politidistrikt Øst, er nå klar. Denne konkluderer med at enkelte medarbeidere har arbeidet under uforsvarlige arbeidsforhold. Hovedtillitsvalgt for juristene sier til NRK 15. april at rapporten viser at det fortsatt pågår brudd på arbeidsmiljøloven.

Vil statsråden gjennomføre tiltak for å bedre arbeidsforholdene for politijuristene i Politidistrikt Øst, men også i øvrige deler av landet?


Les hele debatten