Spørretimespørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til næringsministeren

Datert: 04.03.2021
Spørsmålet er trukket tilbake

Audun Lysbakken (SV)

Spørsmål

Audun Lysbakken (SV): Regjeringen skryter ofte av det Norge har fått til på grønn skipsfart, vel vitende om at det var fremoverlente fylker på Vestlandet og Trøndelag som dro i gang satsingen. Vi ligger fortsatt i front, men det er verdt å stille spørsmål ved om Norge sakker akterut nå.

Hva gjør regjeringen for at vi skal vinne eksportmarkedet på grønn skipsfart, og hvordan har de konkret tenkt å gå fra ferger til større skip?


Les hele debatten