Spørretimespørsmål fra Helge André Njåstad (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Om kva statsråden synes om det som skjer med eldreomsorga i Bremanger kommune, der innbyggarane hadde ei koronatilpassa markering mot kommunen, som etter deiras syn svekker tilbodet

Datert: 03.03.2021
Besvart: 10.03.2021 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Helge André Njåstad (FrP)

Spørsmål

Helge André Njåstad (FrP): I Bremanger kommune i Vestland fylke er eldreomsorg på dagsordenen. 1. mars hadde innbyggarane ei koronatilpassa markering mot kommunen, som etter deiras syn svekker tilbodet på eit omsorgssenter i Davik i kommunen. For Framstegspartiet er eldreomsorg viktig og me er kritisk til at kommunar kutter i viktige tilbod til våre eldre.

Kva synes statsråden om det som skjer med eldreomsorga i Bremanger kommune?


Les hele debatten