Muntlig spørsmål fra Per Olaf Lundteigen (Sp) til arbeids- og sosialministeren

Om hva som er regjeringas plan for å redusere vår avhengighet av utenlandske arbeidsfolk som pendler til Norge

Datert: 03.02.2021
Besvart: 03.02.2021 av arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen

Per Olaf Lundteigen (Sp)

Spørsmål

Per Olaf Lundteigen (Sp): Spørsmålet mitt går til statsråd Røe Isaksen.

Vi har en omfattende innreise fra utlandet av arbeidsfolk som pendler, som er midlertidig ansatt eller ansatt i bemanningsbyråer. Denne pendlingen er en stor kilde til smittespredning. Statsministeren uttalte på pressekonferansen den 27. januar, ifølge VG:

Likevel viser tall fra innreiseregisteret at det var 10 169 grensepasseringer fra natt til fredag 29. januar til og med 1. februar, da de nye tiltakene skulle virke, ifølge statsministeren. 42 pst. av disse sier at de har unntak fra innreisekarantene. Det finnes ikke noen offentlig oversikt over hvor mange av de totale grensepasseringene som er ved arbeidspendlere.

I løpet av de siste 20–25 årene har Norge kommet i den situasjonen at vi ikke greier å drive Norge med folk som er bosatt her. Dette gjør oss sårbare og er en viktig årsak til at vi har så mange helt eller delvis arbeidsføre mennesker som ikke får inntektsbringende arbeid. Dette skaper uverdige forhold for folk – større inntektsforskjeller og en sterk økning i statens utgifter over Nav. Sånn kan vi ikke ha det.

Senterpartiet går inn for full sysselsetting og kamp mot arbeidsledighet. Da må vi gjøre Stortinget viktigere. Stortinget må styre de store linjene i arbeidsmarkedet. Det må opprettes balanse mellom tilbud og etterspørsel av arbeidskraft. Derfor må vi få på plass en kontrollert arbeidsinnvandring fra alle land utenfor Norden. Vi må stramme inn arbeidsmiljøloven, sånn at det blir mindre og lovlig bruk av midlertidig ansatte. Vi må sikre et sterkt trepartssamarbeid, styrke fagorganiseringen, legge til rette for bedre allmenngjorte tariffavtaler og bedre de stortingsbestemte økonomiske rammebetingelsene for bedrifter som trenger styrket lønnsevne – dette for at interessert ungdom kan ta utdannelse og satse på yrker som helsefagarbeider, fiskefagarbeider, slakter, murer og gartner. Mitt spørsmål er: Hva er regjeringas plan for å redusere vår avhengighet av utenlandske arbeidsfolk som pendler til Norge?


Les hele debatten