Spørretimespørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til barne- og familieministeren

Om nødvendige ressurser til kommunene for å ivareta barn og unge når det åpnes for mer hjemmeskole, da ett av seks barn opplevde vold eller overgrep mens skolen var stengt i fjor vår

Datert: 04.02.2021
Besvart: 10.02.2021 av barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad

Lars Haltbrekken (SV)

Spørsmål

Lars Haltbrekken (SV): Ett av seks barn opplevde en form for vold eller overgrep i løpet av de åtte ukene skolen var stengt i fjor vår, hvorav 20 prosent av disse opplevde psykisk eller fysisk vold for første gang under nedstengingen, viser tall fra Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. Samtidig så vi at antallet innrapporteringer til Barnevernet om mishandling gikk ned, og mange barn mistet sine trygge voksenpersoner i hverdagen da skolen stengte.

Vil statsråden følge opp med nødvendige ressurser til kommunene for å ivareta barn og unge når det åpnes for mer hjemmeskole?


Les hele debatten