Spørretimespørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til kunnskaps- og integreringsministeren

Om statsråden deler bekymringen for belastningen som bruk av evalueringer med smile- og surefjes påfører ungene, og om regjeringen vil få slutt på praksisen med å presse på elevene tester som kan skade små barn, og å ta hensyn til små barns helse

Datert: 26.11.2020
Besvart: 02.12.2020 av kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby

Marit Knutsdatter Strand (Sp)

Spørsmål

Marit Knutsdatter Strand (Sp): Senterpartiet har lenge vært kritisk til målstyring som pålegger små elever å evaluere seg selv, og skadevirkninger av dette. I Dagsavisen 21. november påpeker professor emeritus Per A. Brodal belastningen som bruk av evalueringer med smile- og surefjes påfører ungene: "Det kan synes som om regjeringen har satt hensynet til egen politikk framfor hensynet til små barn."

Deler statsråden bekymringen, og vil regjeringen få slutt på praksisen med å presse på elevene tester som kan skade små barn, og å ta hensyn til små barns helse?


Les hele debatten