Muntlig spørsmål fra Willfred Nordlund (Sp) til distrikts- og digitaliseringsministeren

Om hva distriktsministeren har gjort for å unngå at momsen på reiseliv dobles og dermed rammer arbeidsplasser i distriktene hardt

Datert: 11.11.2020
Besvart: 11.11.2020 av distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland

Willfred Nordlund (Sp)

Spørsmål

Willfred Nordlund (Sp): Også distriktsministeren skal få mulighet til å delta i spørretimen i dag.

En analyse fra oktober viser at norske reiselivsbedrifter har tapt over 41 mrd. kr fra januar til og med august 2020 som følge av koronakrisen. Til forskjell fra mange andre næringer er reiseliv i hele Norge. Det er de lokale reiselivsbedriftene som holder kommuner levende. Én av tre i reiselivet er under 24 år, og fire av ti har utenlandsk bakgrunn. Det gjør reiselivet til en ungdoms- og integreringsnæring, noe Norge trenger i en tid hvor mange står utenfor arbeidslivet – og flere blir det.

Høyre-regjeringens forslag om å doble reiselivsmomsen midt i en krise er dårlig begrunnet. Regjeringens manglende vilje straffer en av de næringene som virkelig sysselsetter mange. Det er dårlig politikk. Norsk reiseliv har et mangfold mange av våre nærmeste konkurrentland mangler. Det er dette mangfoldet som er et av Norges fortrinn, men som nå trues av momsøkningen regjeringen foreslår i statsbudsjettet for neste år – midt i en krise.

På vei inn i julebord- og vintersesongen er det høy konkursfrykt og permitteringer i reiselivsnæringen. Andelen som har gjennomført oppsigelser, stiger, og det er mange som har planer for oppsigelser og ytterligere permitteringer. Momsøkningen vil treffe distriktene hardest og dermed påvirke hele den norske reiselivsnæringen, som sysselsetter over 150 000 mennesker.

Distriktsministeren har ansvar for samordning av regjeringens distriktspolitikk. En sterk økning av reiselivsmomsen fra nyttår vil være ødeleggende for en distriktsnæring som reiselivet. Mitt spørsmål blir da: Hva har distriktsministeren gjort for å unngå at momsen på reiseliv dobles og dermed rammer arbeidsplasser i distriktene hardt?


Les hele debatten