Spørretimespørsmål fra Åsunn Lyngedal (A) til næringsministeren

Om statsråden kan garantere at de hardest rammede bedriftene fanges opp når det nå innføres en bransjeavgrenset ordning, og at byrdefordelingen blir rettferdig

Datert: 04.11.2020
Besvart: 11.11.2020 av næringsminister Iselin Nybø

Åsunn Lyngedal (A)

Spørsmål

Åsunn Lyngedal (A): ?I kompensasjonsordningen for næringslivet i forbindelse med koronakrisen var det mange bedrifter som ikke fikk hjelp med de faste utgiftene sine. Et eksempel på dette var nystartede bedrifter som ikke kunne vise til omsetningsfall og et annet sesongbedrifter. Et eksempel på at byrdefordelingen i ordningen ikke var god nok, er at huseier i mange tilfeller ikke var villig til å sette ned bedriftens leiekostnad. Nå innføres det en bransjeavgrenset ordning.

Kan statsråden garantere at de hardest rammede bedriftene nå fanges opp og at byrdefordelingen blir rettferdig?


Les hele debatten