Spørretimespørsmål fra Tellef Inge Mørland (A) til helse- og omsorgsministeren

Om hvordan statsråden vil sørge for at samfunnet ivaretar sårbare grupper bedre enn det vi fikk til ved sist nedstenging, med henvisning til Stortingets vedtak om å utarbeide retningslinjer, og at koronasmitten har økt vesentlig i etterkant av vedtaket

Datert: 03.11.2020
Besvart: 11.11.2020 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Tellef Inge Mørland (A)

Spørsmål

Tellef Inge Mørland (A): ?I forbindelse med trontaledebatten vedtok Stortinget følgende: "Stortinget ber regjeringen utarbeide klare retningslinjer for hvordan sårbare barn og unge, rusavhengige, funksjonshemmede, mennesker med alvorlige psykiske lidelser og andre utsatte grupper skal ivaretas ved en eventuell ny nedstenging." I etterkant av dette vedtaket har koronasmitten økt vesentlig, og nye tiltak er iverksatt.

Hvordan vil statsråden sørge for at samfunnet ivaretar sårbare grupper bedre enn det vi fikk til ved sist nedstenging?


Les hele debatten