Spørretimespørsmål fra Helge André Njåstad (FrP) til næringsministeren

Om hva statsråden mener skal til for å kunne redde reiselivsnæringen, med bakgrunn i at ny krisepakke for reiselivet ikke vil kunne bidra til å faktisk berge bedrifter og arbeidsplasser dersom man ikke også har langsiktige tiltak på plass

Datert: 29.10.2020
Besvart: 04.11.2020 av næringsminister Iselin Nybø

Helge André Njåstad (FrP)

Spørsmål

Helge André Njåstad (FrP): Reiserestriksjoner pålagt av myndighetene har gjort at kundegrunnlaget i reiselivet har forsvunnet, 170 000 arbeidsplasser står på spill. Regjeringen har fulgt opp med en ny krisepakke for reiselivet på 1,4 milliarder kroner. Disse bevilgningene vil imidlertid ikke kunne bidra til å faktisk berge bedrifter og arbeidsplasser dersom man ikke også har langsiktige tiltak på plass. Jeg mener derfor at vi må iverksette tiltak som sørger for at vi har et reiseliv i Norge.

Hva mener statsråden skal til for å kunne redde reiselivsnæringen?


Les hele debatten