Spørretimespørsmål fra Aud Hove (Sp) til olje- og energiministeren

Om uro fleire stader i landet på grunn av ekstremt store snømengder og lite snøsmelting, og at kommunar og grunneigarar møter mangel på midlar, eit oppdelt ansvar og eit regel- og lovverk som det er vanskeleg å få oversikt over når dei vil gjere tiltak, og hvorvidt statsråden vil ta initiativ til å forenkle og rydde i dette

Datert: 20.05.2020
Besvart: 27.05.2020 av olje- og energiminister Tina Bru

Aud Hove (Sp)

Spørsmål

Aud Hove (Sp): Det er stor uro fleire stader i landet på grunn av ekstremt store snømengder og lite snøsmelting og fleire stader har det over fleire år no vore ei oppbygging i elveleie av grus og lausmasse. Dette gjeld både side- og hovudvassdrag. Det kommunar og grunneigarar møter når dei vil gjere tiltak er mangel på midlar, men minst like utfordrande eit oppdelt ansvar og eit regel- og lovverk som det er vanskeleg å nå gjennom i og få oversikt over.

Vil statsråden ta initiativ til å forenkle og rydde i dette?


Les hele debatten