Spørretimespørsmål fra Bengt Fasteraune (Sp) til justis- og beredskapsministeren

Om hvorvidt statsråden ser at regjeringens struping av politidistriktenes økonomi fører til nedgang i de ansattes jobbtilfredshet

Datert: 14.05.2020
Besvart: 20.05.2020 av justis- og beredskapsminister Monica Mæland

Bengt Fasteraune (Sp)

Spørsmål

Bengt Fasteraune (Sp): Politiets medarbeiderundersøkelse publisert 11. mai viser at jobbtilfredsheten går ned i Innlandet politidistrikt. Samtidig vet vi at Innlandet politidistrikt, ifølge politimester Johan Brekke, må kutte 50 millioner kroner i årets budsjett. Politidistriktet hadde per 31. mars 10 færre politiårsverk enn ved utgangen av 2018.

Ser statsråden at regjeringens struping av politidistriktenes økonomi fører til nedgang i de ansattes jobbtilfredshet?


Les hele debatten