Spørretimespørsmål fra Lise Christoffersen (A) til arbeids- og sosialministeren

Om hva statsråden vil gjøre for å sikre døve, døvblinde og hørselshemmede tilgang til rett tolk til rett tid

Datert: 06.02.2020
Besvart: 12.02.2020 av arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen

Lise Christoffersen (A)

Spørsmål

Lise Christoffersen (A): Tolketjenesten er en forutsetning for at døve, døvblinde og hørselshemmede skal kunne delta i samfunnet på lik linje med andre. Gjentatte utredninger har blant annet påvist mangler ved organisering av tjenesten, som igjen går ut over kvaliteten i tilbudet som gis.

Hva vil statsråden gjøre for å sikre brukerne tilgang til rett tolk til rett tid?


Les hele debatten