Muntlig spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til statsministeren

Om regjeringen vil starte dette 20-tallet med å bygge landet videre og sikre at folk flest ikke får økte strømregninger, eller starte med å bygge NorthConnect

Datert: 15.01.2020
Besvart: 15.01.2020 av statsminister Erna Solberg

Bjørnar Moxnes (R)

Spørsmål

Bjørnar Moxnes (R): Jeg vil ønske Erna Solberg velkommen til 20-tallet. I helgen sa nemlig Erna Solberg at 20-tallet skal bli Høyres tiår. Vi får nå se. Det forrige 20-tallet ble preget av at Høyre for siste gang var største parti i Norge ved stortingsvalg, og at fagbevegelsen fikk sitt politiske gjennombrudd i Norge. På den tiden hadde viktige industrianlegg med stor betydning for lokalsamfunn i landet vårt blitt etablert – i Sauda, Odda, Høyanger. Vi bygde landet på strøm fra vannkraften.

Kraften er ikke en hvilken som helst vare. Vi står i en særstilling med en nøkkelindustri som er bygd på lave strømpriser. Men i desember kom altså NVEs analyse av krafteksportkabelen NorthConnect. Der står det at hvis de får konsesjon, blir kraftselskapene vinnerne, mens industrien og folk flest er taperne. Vår kraftkrevende industri gir samlet sett 12 000 arbeidsplasser. Hvis prisene på strøm øker med opp mot 3 øre, som NVE anslår, betyr det over 1 mrd. kr i økte utgifter for industrien.

Det er den lave energikostnaden fra fornybar vannkraft som i over hundre år har vært det avgjørende konkurransefortrinnet for Norge som industrinasjon. Det settes i fare med økt eksport av norsk kraft og import av høyere kraftpriser fra EU og fra England.

I mars 2018 sa Solberg at regjeringens beslutning om NorthConnect forutsetter samfunnsøkonomisk lønnsomhet. NVE sier nå at det er samfunnsøkonomisk pluss, men økte strømpriser vil gjøre norsk industri og folk flest til taperne. Vil regjeringen starte dette 20-tallet med å bygge landet videre og sikre at folk flest ikke får økte strømregninger? Eller vil regjeringen starte 20-tallet med å bygge NorthConnect?


Les hele debatten