Spørretimespørsmål fra Tore Hagebakken (A) til helseministeren

Om hvordan statsråden vil sørge for at eventuelle andre tekniske, organisatoriske eller personellmessige mangler som kan svekke luftambulanseberedskapen denne vinteren, blir offentliggjort og håndtert

Datert: 12.12.2019
Fremsatt av: Ingvild Kjerkol (A)
Besvart: 18.12.2019 av helseminister Bent Høie

Tore Hagebakken (A)

Spørsmål

Tore Hagebakken (A): Luftambulansetjenesten i Nord-Norge er svekket. Operatøren leverer ikke i henhold til kontrakt. Fylkeslegen i Troms og Finnmark har høynet beredskapsnivået. Helse Nord har satt krisestab. Nordlys rapporterte nylig at de tekniske feilene som satte fire av operatørens fly på bakken, var kjent for Luftambulansetjenesten HF allerede i august.

Hvordan vil statsråden sørge for at eventuelle andre tekniske, organisatoriske eller personellmessige mangler som kan svekke beredskapen denne vinteren, blir offentliggjort og håndtert?


Les hele debatten