Spørretimespørsmål fra Per Olaf Lundteigen (Sp) til helseministeren

Om hordan Luftambulansetjenesten HF (LAT HF), uten å gjennomføre en egen sårbarhets- og risikoanalyse, kunne konkludere med at Babcock kunne levere en tilfredsstillende kvalitet, og om statsråden etter dette har tillit til ledelsen i LAT HF

Datert: 12.12.2019
Besvart: 18.12.2019 av helseministeren Bent Høie

Per Olaf Lundteigen (Sp)

Spørsmål

Per Olaf Lundteigen (Sp): Babcock Scandinavian AirAmbulance fikk tildelt anbudet for luftambulansetjenesten før de hadde etablert organisasjon med ledelse, fly, teknisk personell og piloter. Selskapet hadde ikke erfaring fra ambulanseflytransport i Norge.

Hvordan kunne Luftambulansetjenesten HF (LAT HF) uten å gjennomføre en egen sårbarhets- og risikoanalyse konkludere med at Babcock kunne levere en tilfredsstillende kvalitet, og har statsråden etter dette tillit til ledelsen i LAT HF?


Les hele debatten