Spørretimespørsmål fra Åsunn Lyngedal (A) til samferdselsministeren

Om hvor mye Kystverket har spart på konkurranseutsettingen av losbåttjenesten siden 2016

Datert: 31.10.2019
Besvart: 06.11.2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

Åsunn Lyngedal (A)

Spørsmål

Åsunn Lyngedal (A): Regjeringen Solberg besluttet i 2015 at lostjenesten ikke lenger skulle eie egne båter, men at båter og båtførere skulle anskaffes gjennom anbud. Privatiseringen var gjennomført i 2016. For losdistriktet Nordland var det anslått at losbåttjenesten ville bli vel 6 millioner kroner dyrere etter konkurranseutsettingen, mens det i andre losdistrikter ville bli billigere.

Hvor mye har Kystverket spart på konkurranseutsettingen siden 2016?


Les hele debatten