Spørretimespørsmål fra Rigmor Aasrud (A) til arbeids- og sosialministeren

Om hvordan myndighetene jobber for å slå ned på useriøsitet i arbeidslivet, med henvisning til at en butikk i en stor kjede har hatt ansatte i arbeid på 1. mai for å telle varer uten at de har fått lønn for det

Datert: 09.10.2019
Besvart: 16.10.2019 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

Rigmor Aasrud (A)

Spørsmål

Rigmor Aasrud (A): Gjennom media har det kommet fram at en butikk i en stor kjede har hatt ansatte i arbeid på 1. mai for å telle varer uten at de har fått lønn for det.

Hvordan jobber myndighetene for å slå ned på denne formen for useriøsitet i arbeidslivet?


Les hele debatten