Spørretimespørsmål fra Rigmor Aasrud (A) til finansministeren

Om Stortingets vedtak om å sette ned et partssammensatt utvalg for å vurdere pensjon fra første krone, hva som er mandatet til utvalget, og hvem som sitter det

Datert: 22.05.2019
Besvart: 29.05.2019 av finansminister Siv Jensen

Rigmor Aasrud (A)

Spørsmål

Rigmor Aasrud (A): Da saken om pensjon fra første krone ble behandlet i månedsskiftet januar/februar i 2019, vedtok stortingsflertallet følgende: "Stortinget ber regjeringen sette ned et partssammensatt utvalg for å vurdere pensjon fra første krone."

Hva er mandatet til utvalget, og hvem sitter i utvalget?


Les hele debatten