Spørretimespørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til samferdselsministeren

Om liv må gå tapt før regjeringa vil prioritere rassikring, eller om statsråden ikke forstår frykten lokalbefolkningen har for liv og helse når de må passere E16 Kvamskleiva

Datert: 21.05.2019
Besvart: 29.05.2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

Marit Knutsdatter Strand (Sp)

Spørsmål

Marit Knutsdatter Strand (Sp): Regjeringa kutter 180 mill. kroner til rassikring av veier i revidert nasjonalbudsjett, selv om Statens vegvesen står klare med nye prosjekt. Sia 2011 har rassikring av E16 Kvamskleiva hatt førsteprioritet i Region øst. 10. mai raste stein større enn bilhjul ut i veien på strekningen. 13. mai aksjonerte barneforeldre mot skoleskyssen som passerer hver ukedag.

Må liv gå tapt før regjeringa vil prioritere rassikring, eller forstår ikke statsråden frykten lokalbefolkningen har for liv og helse når de må passere Kvamskleiva?


Les hele debatten